Informasjonsdag for EUs kulturprogram

Vest-Norges Brusselkontor deltok 30. mai 2011 på Europakommisjonens informasjonsdag for EUs kulturprogram.

Vladimir Sucha, direktør for kultur og media i Europakommisjonens generaldirektoratet for kultur og utdanning innledet med kulturprogrammets mål om å bidra til utvikling i kultursektoren – både for å virke i en internasjonal kontekst, og for å fostre Europas kulturelle og lingvistiske mangfold.

Sucha fremhevet satsinger som European Capital of Culture (kulturhovedstader i 2011 er Turku og Tallin) og EU-priser for kulturarv, arkitektur og litteratur, for å belyse den rike og mangfoldige kulturen i Europa.

Dagens kulturprogram i EU strekker seg frem til 2013 (budsjett på 400 millioner euro i perioden 2007 – 2013), og evalueringen halvveis i programperioden slår fast at kulturprogrammet er relevant og effektivt i forhold til målene, og at det har en unik og verdifull rolle i forhold til internasjonalt samarbeid. Men programmet høster også kritikk for å ha for overordnede mål, og for stort fokus på enkeltland. Dette er noen av tilbakemeldingene fra en åpen høring høsten 2010 – i forhold til neste programperiode fra 2014. Høringen resulterte i hele 962 tilbakemeldinger fra 42 land.

Nyheter/veien videre:

  • Europaparlamentets reaksjon på Europakommisjonens grønnbok; ”Unlocking the potential of cultural and creative industries”. (12. mai 2011).
  • European Heritage Label fra 2013. (Politisk enighet om europeisk kulturmerke den 19. mai 2011).

Det anbefales videre at kulturaspektet også implementeres i andre EU-program.

Mer informasjon, inkludert program, presentasjoner, og søketips fra Europakommisjonens informasjonsdag 30. mai finner du her.

Nasjonalt kontaktpunkt for EUs kulturprogram i Norge er Velaug Bollingmo i Norsk kulturråd.