Fransk selskap søker partnere for innovasjonssamarbeid i helsesektoren

Et fransk konsulentselskap som har spesialisert seg på rådgivning mot helsesektoren (helsesentre, alders- og sykehjem og rehabiliteringssentre) søker partnere for kommersielt innovasjonssamarbeid. 

Selskapets tjenester omfatter blant annet diagnoser, kvalitetssikring, opplæring og rådgivning på sosialmedisinsk utstyr. Partnersøket omhandler et sosialmedisinsk catering-konsept med mål om å bedre den kulinariske opplevelsen til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konseptet, som har fokus på selvstendighet for pasientene, har blitt utviklet av en internasjonal selskapsgruppering med blant annet eksperter innenfor innovative kulinariske teknikker.

Konseptet er implementert i franske helseinstitusjoner.

For mer informasjon om prosjektet kan du kontakte prosjektmedarbeider Aslaug Røhne.