Folkevalgte og kommunalt ansatte på lynkurs i EU/EØS

Over hundre folkevalgte og ledere i norske kommuner og fylkeskommuner fra hele landet fikk 8. og 9. september viktig kursing om EU og EØS i Brussel. Det såkalte lynkurset ble arrangert av de seks norske regionkontorene og KS i Brussel.

Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet og spiller EU egentlig noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Det var de store spørsmålene som stod i sentrum for det fulltegnede kurset. Ved hjelp av foredragsholdere fra Den norske EU-delegasjonen, EFTA sekretariatet og EFTA-domstolen, ble EØS-avtalens utforming og funksjon gjennomgått.  Blant deltakerne var det også knyttet stor interesse til hvilke konsekvenser Brexit kan ha for Norge og dette ble berørt i flere av innleggene under kurset.

Det ble også viet tid til å danne et overblikk over hvilke saker og spørsmål som står på EUs dagsorden. Fra Europakommisjonen ble det bydd på en grundig gjennomgang av EUs kort- og langtidsprioriteringer sett fra innsiden. Det grønne skiftet og migrasjon er blant disse sakene og de ble utdypet videre på kursets andre dag.

I løpet av kurset var det også satt av god tid til regionale møteplasser. På kursets andre dag møtte VNB og de øvrige regionkontorenes representanter fra sine respektive regioner. Deltakerne fra Vestlandet ble tatt imot på VNBs kontor for å høre om kontorets arbeid. Det ble også fine diskusjoner om aktuelle spørsmål og anledning til å utveksle informasjon som vil styrke det videre arbeidet som gjøres for regionen i Brussel.

Mange av deltakerne ga uttrykk for at kurset hadde vært godt og at de tok med seg mye nyttig kunnskap og informasjon hjem. Vi satser på at det blir flere slike kurs her i Brussel i framtiden.