Erasmus.jpg

EUs ungdomsrapport: må prioritere sysselsetting og sosial inkludering av ungdom i Europa

EUs ungdomsrapport ble lagt fram av Europakommisjonen denne uken. Rapporten oppfordrer til at sysselsetting, sosial inkludering, helse og trivsel for unge i Europa må være topprioritet i EUs ungdomspolitikk.

Rapporten understreker at EU og de enkelte medlemsland må gjøre mer for å støtte de unge som har blitt sterkt påvirket av den økonomiske krisen. Siden krisen brøt ut i 2008 har arbeidsledigheten blant unge i Europa økt med 50 prosent. De siste tallene fra Eurostat viser at Hellas og Spania er hardest rammet.

Rapporten viser på den annen side til at det er en positiv utvikling i landene i Europa ved at nesten alle medlemslandene har implementert EUs ungdomsstrategi, som har som mål å skape flere og bedre muligheter for unge.

Norge har også kommet med innspill og er omtalt i rapporten. Alle de nasjonale rapportene finnes her.

Rapporten i sin helhet kan leses her. Mer informasjon om EUs ungdomspolitikk finner du her.

Kilde: Europakommisjonen.