Europakommisjonen legger frem ny klimastrategi

Etter de mislykkede forhandlingene i København, ønsker Kommisjonen nå at EU skal fortsette å ha lederrollen i den globale kampen mot klimaendringer.

I forkant av klimatoppmøtet i København i høst hadde EU forpliktet seg til å redusere sine samlede utslipp av klimagasser med minst 20 prosent innen 2020. I tillegg varslet EU at de kunne komme til å forplikte seg til enda kraftigere kutt (30 prosent) dersom andre viktige utslippsland følger opp.

Etter at man ikke klarte å komme til enighet om en bindende avtale i København, mente noen av EUs medlemsland – først og fremst Polen og Italia – at målsetningen om 30 prosent er ikke lenger noe man trenger å strekke seg etter. Andre medlemsland, som for eksempel Storbritannia, har argumentert for at fiaskoen i København nettopp gjør at EU må stå oppreist som klimapådriver internasjonalt.

Miljøkommissær Connie Hedegaard sa i Europaparlamentet tirsdag at hun ønsker at EU skal fortsette å ha lederrollen i de globale forhandlingene og arbeide videre med utslippsreduksjoner, selv om den nåværende målsetningen om 20 prosent reduksjon ikke blir møtt av andre utviklede land.

EU må fortsette sitt lederskap. Den beste måten EU kan gjøre det på er handle og iverksette tiltak internt og dermed bli den mest miljøvennlige regionen i verden, uttalte hun.

Hedegaard innrømmet også at sannsynligheten for at man fikk på plass en global avtale i 2010, var veldig lav.

Les mer på EurActiv.com, EUobserver.com eller EuropeanVoice.com