Enklere prosedyrer for godkjenning av statsstøtte

EU-kommisjonen ønsker å forenkle prosedyrene for godkjenning av offentlig støtte til private bedrifter for å få en raskere behandling av denne typen av saker. I et notat legger kommisjonen frem en ”best practice code”, en skisse til saksbehandlingsprosedyrer som medlemslandene blir anbefalt å følge i denne typen av saker. Den vil gi en mer omfattende behandling av støttesaker på statlig nivå, men vil gi raskere avgjørelser på EU-nivå. Mer om denne saken på regjeringen.no.