Enighet om fiskekvotene for Norge og EU i 2013

Norge og EU har kommet frem til en fordeling av fiskekvotene for 2013 som er godtatt av begge parter. Denne avtalen ble underskrevet torsdag 18. januar 2013 og den legger vekt på kontroll med fiskeriene og størrelsen på kvotene.

Foto: Morguefile

Fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-Hansen, var fornøyd med utfallet og uttalte at hun var ”tilfreds med at vi har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2013. EU er en viktig partner for oss på fiskeriområdet, og vi har i fellesskap tatt nye steg for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak”

Forhandlingene mellom partene har en del vanskelige elementer, som torskesituasjonen i Nordsjøen, men havforskerne ser positivt på fremtiden. Torskekvoten holder seg lik som i 2012 mens kvotene har økt for blant annet sild og sei.

Kilde: Europaportalen
Les mer her.