Disse EU-programmene ønsker Norge å delta i 

Regjeringen Solberg har annonsert hvilke av EUs programmer de ønsker at Norge skal delta i for perioden 2021 til 2027. Denne deltakelsen er viktig for samfunnsutviklingen i Norge, og særlig innen klima og digitalisering. Det er også en sentral del av Norges samarbeid med EU. 

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i følgende programmer:

  • Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
  • Erasmus+, EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett
  • Kreativt Europa, EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor
  • Digital Europe
  • EUs romprogram
  • EUs helseprogram, EU4Health
  • EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)
  • Delen om sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) i Det europeiske sosialfondet+ (ESF+)
  • Deler av programmet for det indre marked, deriblant COSME og Forbrukerprogrammet
  • Finansieringsprogrammet InvestEU
  • Det europeiske forsvarsfondet (EDF)

I forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, skrev regjeringen at de ikke hadde funnet rom til å delta i EDF. Vedtaket var derimot ikke endelig, og nå har altså regjeringen snudd.

Stortinget må godkjenne forslaget, og en avgjørelse er ventet i løpet av våren. Les mer her. 

 

 Foto © Statsministerens kontor