Dette brukte EU penger på i 2009

I slutten av september la Europakommisjonen fram sitt regnskap for 2009. Totalt ble 112 milliarder euro brukt i fjor.

Mesteparten av disse pengene gikk til å skape økonomisk vekst og sysselsetting, FoU-tiltak og EUs omfattende landbrukspolitikk (CAP).  Totalt ble 97 prosent av EUs bevilgninger tatt i bruk, en nedgang på én prosent i forhold til 2008.

Her er en liten oversikt over de største utgiftspostene:
–    44 milliarder euro ble investert i tiltak for å skape vekst og konkurransedyktighet.
–    Over 40 milliarder euro gikk med til landbrukssubsidier
–    12 milliarder euro gikk til ekstern bistand.
–    7,5 milliarder euro gikk med til administrative kostnader.

Drøyt 70 prosent av EUs budsjett er finansiert av medlemslandene regnet ut fra deres respektive BNP.

Les pressemeldingen fra Europakommisjonen, samt hele oversikten her