Her er det nye Erasmus+-programmet

Europakommisjonen lanserte nylig det nye Erasmus+-programmet (2021-2027), samt det første årlige arbeidsprogrammet. Inkludering, felleseuropeiske verdier, digitalisering og bærekraft er nøkkelelementer. I tillegg legges det opp til mer samhandling på tvers av land. De første utlysningene har kommet, og søknadsfrist for de fleste er allerede i mai. 

Erasmus+ har et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. I forrige programperiode var budsjettet på 14,7 milliarder euro. Mobilitet (KA1) utgjør rundt 70% av budsjettet, mens resten går til grenseoverskridende samarbeidsprosjekt (KA2) og politikkutforming (KA3). Ca. 75 prosent av midlene lyses ut av nasjonalkontorene i de enkelte landene, mens Kommisjonen lyser ut resten.

Programmet har fire horisontale satsinger, som gjenspeiler Kommisjonens prioriteringer: 

 • Et inkluderende Erasmus+
 • Et digitalt Erasmus+
 • Et bærekraftig Erasmus+
 • Et Erasmus+ for unge

Sammen med de andre EU-programmene, skal Erasmus+ bidra til at EU når sine mål, og særlig initiativene under Green Deal og den europeiske søylen for sosiale rettigheter. Les Kommisjonens programguide for detaljert informasjon. Her finner du det første arbeidsprogrammet.

Hva er nytt?

Mye fra det forrige programmet blir videreført, men det er også en rekke nye tiltak. Disse inkluderer blant annet:

 • Småskala partnerskap– Kortere prosjekter for utveksling av god praksis og nettverksbygging, med enklere administrative retningslinjer. Varer i 6-24 måneder, og krever kun to samarbeidspartnere. Skal gjøre det lettere for mindre organisasjoner å bli med i programmet.
 • Det åpnes opp for mobilitet for elever i grunnskolen og på videregående(studiespesialisering). Det gjelder både individuell utveksling og gruppeutveksling.
 • Mobilitet til og fra partnerland også utenfor Europa innen fag- og yrkesopplæringen. Gjelderfor elever, lærlinger og ansatte. Reiser utenfor Europa kan tidligst skje fra 2022.
 • Samarbeid og mobilitet mellom programland og partnerland (land utenfor EU/EØS) – Den internasjonale dimensjonen gjelder for både studenter og ansatte, og opptil 20 prosent av de tildelte midlene til hvert mobilitetsprosjekt kan brukes til å finansiere disse aktivitetene.
 • Flere sentre for fremragende yrkesfaglig utdanning og europeiske universitet
 • Blandet mobilitet– en kombinasjon av kortere fysisk mobilitet (5-30 dager) og digitalt samarbeid.
 • Ekstra stipend for miljøvennlige reiser, for eksempel hvis man tag tog istedenfor fly til/fra utvekslingsstedet.
 • Voksne elever kan nå reise ut. Her legges det til rette for kortere opphold.
 • Utdannings- og opplæringsorganisasjoner innenfor barnehage-, skole-, fag- og yrkesopplærings- og voksenopplæringssektoren kan søke om akkreditering. Det kan gjøre det enklere å få godkjent fremtidige søknader ettersom man allerede har fått tildelt et kvalitetsstempel.
 • Erasmus+ Lærerakademi– Nettverk som omfatter lærerutdanningsinstitusjoner og lærerorganisasjoner. Over tid er intensjonen å skape praksisfellesskap på tvers av europeiske landegrenser, særlig innen lærerutdanning og profesjonsutvikling.

I tillegg har Kommisjonen forenklet søknadsskjemaer, rapporteringskrav og terminologi for å gjøre det lettere å søke for små skoler/institusjoner og mindre erfarne søkere. En fullstendig oversikt over videreførte og nye aktiviteter er tilgjengelig på hjemmesiden til Diku. Aktiv Ungdom/Bufdir har også nylig arrangert en rekke webinarer som tar for seg alle prosjekttypene i det nye programmet.

Søknadsfristen nærmer seg for de første utlysningene 

De første utlysningene var forsinket, og ble omsider lansert av Kommisjonen 25. mars. Søknadsfrist er allerede 11. og 20. mai for de fleste utlysningene, som er kortere enn vanlig.

Søknadsfrist 11. mai (KA1 – mobilitet):

Søknadsfrist 20. mai (KA2 – samarbeid):

Søknadsfrist 25. mai (European Institute of Innovation and Technology (EIT))

Søknadsfrist 26. mai (KA2):

Søknadsfrist 2. juni:

Søknadsfrist 7. september (KA2):

Hovedutlysningen er ventet oktober/november. Da regner man også med at søknadsfristene vil være lenger.

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss!

 

Illustrasjon © European Commission 2021