Kontorets hovedoppgaver er å:

  • Synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre Europeiske regioner,
  • Være lyttepost/åpen dør mot institusjonene i EU/EØS,
  • Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig interesse for Vest-Norge,
  • Identifisere EU / EØS-program og -prosjekter av interesse for Vest-Norge.

Kontoret holder til i samme bygget som den norske ambassaden til Belgia og den norske EU-delegasjonen. Adressen er:

West Norway Office
Rue Archimede 17, B-1000 Bruxelles.

Det er lett å finne fram til kontoret. Ta t-banen, linje 1A eller 1B (Fra sentrum: retning Herrmann-Debroux (1A) eller Stockel (1B) til Place Schuman). Når du kommer opp fra metrostasjonen, se deg rundt til du får øye på det norske flagget.

Her tar vi gjerne i mot besøkende. Vi kan stille både gjestekontor og møterom til disposisjon for gjester med oppdrag i Brussel. Vi har også tilgang til seminar- lokaler/møterom med plass til opptil 40 personer. Også ikke-medlemmer er velkommen til å prøve våre fasiliteter etter nærmere avtale
Alle kommuner og fylker i Vest-Norge har en stående invitasjon til å bli medlem i Vest-Norges Brusselkontor. Vår organisasjonsmodell gjør innmelding (og utmelding) svært enkelt og ubyråkratisk. Virksomheten i Brussel ble satt i gang 18 august 2003, og vi kan tilby følgende medlemsservice:

  • Sentrale lokaler i Brussel hvor vi kan tilby medlemmene gjestekontor, møterom og adgang til seminarlokaler med plass til 40 personer.
  • Kontoret har alt utviklet et stort nettverk i Brussel
  • Hjemmeapparatet er på plass med forankring i hele regionen.
  • Kontoret disponerer avanserte informasjonsverktøy
  • Kontoret blir flittig brukt og har en jevn strøm forespørsler
  • Kontoret driver aktiv markedsføring av regionen

Kontoret er flittig benyttet som foredragsholder både i Norge og i Brussel.