Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference

15febHele dagen17Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference

Detaljer

Få med deg de siste trendene, gode løsninger og den nyeste forskningen innen livslang læring og et langt arbeidsliv for alle. Konferansen retter seg både mot arbeidslivet, utdanningssektoren, forskere og politikere.

Påmelding her.

Tid

februar 15 (Onsdag) - 17 (Fredag)