oktober, 2019

08oktHele dagenEWRC workshop: Regional and local involvement for green transition

Mer

Detaljer

VNB arrangerer i år en workshop tirsdag 8. oktober med tittelen «Regional and local involvement for green transition», sammen med partnerskapet «Green regions for a greener Europe». Partnerskapet består av seks regioner: Vest-Norge (NO), Normandie (FR), Warmińsko-Mazurskie (PL), Centre-Val de Loire (FR) og Trøndelag (NO). Denne workshopen er en del av det offisielle programmet under European Week of Regions and Cities. Workshopen vil samle politikere og eksperter fra de seks regionene, som vil presentere hvordan deres respektive regioner på ulike måter har involvert regionale aktører og innbyggere i overgangen til et grønnere samfunn.
Vest-Norges bidrag vil være å presentere ‘Klimathon’, et arrangement som samler en rekke ulike regionale og lokale aktører for å diskutere konkrete, regionale klimautfordringer. Målet er å finne fram til gode løsninger lokalt ved å utveksle ideer og samarbeide på tvers av sektorer og fagmiljøer.

Du finner mer informasjon om vår workshop her.

Påmelding skjer på EWRC sine hjemmesider 8. juli.

Tid

Hele dagen (Tirsdag)

Sted

Norway House

Rue Archimède 17, 1000

X
X