oktober, 2021

11oktHele dagen14European Week of Regions and Cities 2021

Detaljer

European Week of Regions and Cities (EWRC) er EUs årlige møteplass for regional utvikling, og samler politikere, beslutningstakere, eksperter og andre interessenter. Årets regionuke finner sted digitalt 11.-14. oktober. Den overordnede tittelen er «Together for a recovery», som bærer preg av den utfordrende tiden vi er i. I tillegg er det fire hovedtemaer som samsvarer godt med EUs grønne giv: grønn omstilling, samhørighet, digital omstilling og innbyggerengasjement.

Påmeldingen åpner 30. august.

Tid

oktober 11 (Mandag) - 14 (Torsdag)

X
X