oktober, 2021

28oktHele dagen29AGENDA 2030: TRANSFORMING REGIONS, CHANGING THE WORLD

Detaljer

Arrangementet vil kaste lys over utfordringene regioner møter når de skal implementere bærekraftsmålene, men også vise eksempler på suksesshistoier. Målet er å gi inspirasjon til Europas regioner, og vise hvor viktige de er for å nå FNs bærekraftsmål.

Du finner mer informasjon her.

Tid

oktober 28 (Torsdag) - 29 (Fredag)

X
X