Vest-Norges Brusselkontor
Januar og februar har vært aktive måneder. Vi merker at pandemien begynner å lette grepet, og at aktiviteten tar seg opp både i Brussel og hjemme i regionen. Den siste tiden har vi vært så heldige å ha to studentpraktikanter hos oss etter en lang periode uten. Det er et hyggelig og nyttig tilskudd til kontorets team.

I forrige uke var statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide i Brussel for å møte toppledelsen i EU. I den anledning møtte ministrene også de norske aktørene i Brussel for å diskutere grønn næringsutvikling. Her deltok VNBs direktør, Merete Mikkelsen. Hun vektla i sitt innlegg viktigheten av at Norge deltar i et spekter av europeiske program, og trakk spesielt frem verdien Interreg har for grønn næringsutvikling på regionalt nivå. Ettersom budsjettet har blitt kraftig redusert i nasjonalbudsjettet for 2022, oppfordret Mikkelsen til at dette økes igjen i 2023. Samlet sett fikk de norske aktørene lagt frem mange viktige og relevante innspill til Støre og Barth Eide.

Stor aktivitet fra EU den siste tiden, betyr at vi har mange spennende saker i årets første nyhetsbrev. Du kan blant annet lese om Europakommisjonens erklæring om digitale rettigheter, samt nye initiativ som skal gjøre høyere utdanning mer effektiv, digital og transnasjonal. I tillegg er EUs nye programperiode (2021 – 2027) i gang for fullt, og vi begynner å se resultatene fra de første utlysningsrundene. Få med deg gladnyheten om at Høgskulen på Vestlandet har fått innvilget sitt første Horisont Europa-prosjekt.

Denne måneden har vi også sagt farvel til vår dyktige praktikant Joachim Knudtsen Indrevik. Vi takker for den gode jobben han har gjort hos oss. Willem Leendertse tar med det over stafettpinnen som praktikant, og blir med på laget vårt frem til sommeren. I nyhetsbrevet kan du lese Joachims konkluderende tanker om oppholdet hos VNB, og hva Willem ser frem til det kommende halvåret.

God lesning!

Merete, Anna og Willem

Artikler

Europeere får nye digitale rettigheter

Europakommisjonen har lansert et forslag til en erklæring om digitale rettigheter og prinsipper. Erklæringen er en del av EUs storsatsing på den digitale omstillingen, og hensikten er å gi økt beskyttelse til Europas innbyggere. Inkludering, valgfrihet og sirkulær økonomi står også sentralt i forslaget.
Europeere får nye digitale rettigheter

Ever Closer Education? - Europakommisjonen vil samordne europeisk utdanning

Ever Closer Education? - Europakommisjonen vil samordne europeisk utdanning
EUløse klimarelaterte utfordringer, foreta en digital omstilling, og håndtere en stadig aldrende befolkning. Høyere utdanning blir presentert som en av løsningene, og i den forbindelse fremmer Kommisjonen to nye initiativer for å gjøre utdanningssektoren mer effektiv, digital og transnasjonal.

HVL har fått sitt første Horisont Europa-prosjekt

Professor ved Høgskulen på Vestlandet, Lydia Schulze Heuling, leiar eit nytt prosjekt som skal utvikle framtidas naturfag-undervisning, med inspirasjon frå kunstfaga. Målet er å auke naturfaginteressa blant elevar.
HVL har fått sitt første Horisont Europa-prosjekt

Europakommisjonens nye mobilitetspakke

Europakommisjonens nye mobilitetspakke
Europakommisjonen har lansert fire forslag som skal bidra til et moderne og grønt transportsystem i Europa. Satsingen er en del av Kommisjonens mobilitetsstrategi fra desember 2020, hvor det overordnede målet er å redusere utslippene fra transportsektoren med 90% innen 2050.

Nytt år, ny studentpraktikant

Bli kjent med vårt nyeste medlem i VNB-staben, Willem Leendertse fra Sola. Han studerer Sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Som del av bachelorgraden skal han jobbe som praktikant hos oss dette semesteret.
Nytt år, ny studentpraktikant

Vi sees, Brussel!

Joachim og Willem på EFTA-seminar
Det går mot vår i Brussel, og Joachim Knudtsen Indrevik avslutter sitt praktikantopphold hos VNB etter vel to måneder. Joachim har gjort en strålende innsats, og har med sitt gode humør bidratt til et trivelig arbeidsmiljø. Det har med andre ord vært en glede å ha ham hos oss.

Slik blir EWRC 2022

Den 20. utgåva av «European Week of Regions and Cities» går av stabelen 10.-13. oktober. Den overordna tittelen er «The future is where we are», og arrangørane har ein ambisjon om at regionveka skal vere hybrid.
Slik blir EWRC 2022

Les mer

Det europeiske ungdomsåret 2022

EU har siden 1983 fastsatt et tematisk område for det kommende året – såkalte europeiske år. Målet er å gi ekstra oppmerksomhet til et utvalgt tema, gjennom bevisstgjøring, debatt og økt allokering av EU-midler. 2022 har blitt dedikert til europeisk ungdom. EU ønsker å hedre ungdommen for deres innsats under pandemien, samt legge til rette for at de i større grad blir inkludert i utformingen av sin egen fremtid.

Bergen vil bli en klimanøytral by

Bergen kommune har levert inn søknad om å bli en av EUs 100 klimanøytrale byer. Satsingen er en del av samfunnsoppdraget om smarte og klimanøytrale byer under Horisont Europa. EU opplyser at resultatene vil være klar innen april. I mellomtiden forbereder Bergen seg på å bli klimanøytral innen 2030.

Kreativt Europa får større budsjett

Kreativt Europa er EUs program for kulturell og kreativ sektor. Europakommisjonen vedtok nylig arbeidsprogrammet for 2022, med et budsjett på 385 millioner euro. Det er en økning på nesten 100 millioner sammenlignet med i fjor. Midlene vil bidra til å støtte gjenreisingen av de kulturelle og kreative næringene, som har blitt hardt rammet av pandemien

Oppgjør mot global halvledermangel

Gjennom pandemiårene har halvledere vært en global mangelvare, bl.a. grunnet utfordringer i forsyningskjeden og økt etterspørsel. Halvledere er en nødvendig byggestein i moderne teknologi, og blir sammenlignet med stålens betydning i det tyvende århundre. Europakommisjonen har iverksatt en rekke tiltak for opptrapping i hele produksjonsløpet til halvledere, fra forskning og innovasjon til ferdig produkt. Hensikten er å redusere importavhengigheten og gjøre EU mindre sårbar for svingninger i det globale markedet, samtidig som Unionen øker sin globale markedsandel.

Rapporter:


Halvårsrapport for klima og miljø – Rapport fra miljørådene ved EU-delegasjonen

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen i 2021 – Rapport fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Adapting to climate change in European cities: Towards smarter, swifter & more systemic action – Rapport fra Covenant of Mayors – European Office

Multi-Level Governance in (Climate) Action – Co-creating policy solutions to tackle climate change – Rapport fra Covenant of Mayors – European Office

European Electricity Review 2022: Gas crisis interrupts EU coal exit – Rapport fra Ember

Erasmus+: aktiv ungdoms årsrapport

ESA kort og godt – Rapport fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

Aktuelle aktiviteter:


  1. april - Sol på en fredag: Hvordan kan solenergi bidra til økt energisikkerhet i Norge og Europa
  2. - 7. april – Nor-Shipping 2022
  3. april – Vestlandskonferansen 2022: Kvantespranget
  4. april – Interregional Cooperation Forum
  5. april – European rural policy at a crossroads? Re-thinking needs, objectives and measures
  6. – 9. mai – Bli rå på lokaldemokrati og ungdomsdeltakelse
  7. – 20. mai - European Vocation Skills Week 2022
  8. – 20. mai – European Maritime Day (EMD) 2022
  9. – 25. mai – Nordsjøkonferansen 2022
facebook twitter linkedin 
Rediger ditt abonnement - Avslutt abonnement

Vest-Norges Brusselkontor
Rue Archimède 17
B-1000 Brussel
Belgia


Tel.: +32 (0) 2 285 00 00
post@west-norway.no
www.west-norway.no
Email Marketing Powered by MailPoet