Regionalt startskudd for EUSEW 2015!

Mandag 15. juni var Vest-Norges Brusselkontor medarrangør for den årlige konferansen til informal Baltic Sea Group (iBSG). Konferansen ble i år lagt til starten av EUs årlige uke viet til fornybar energi, EUSEW- EU Sustainable Energy Week 2015. Derfor var også temaet for iBSG-konferansen, fornybar energi og bærekraftig transport med fokus på Østersjøregionen, høyaktuelt og tiltrakk seg mange deltakere både fra regionene og Brusselmiljøet. Under konferansen ble det drøftet hvilke utfordringer og muligheter som vil oppstå for regionene som en direkte konsekvens av EUs energiomstilling for å nå 2030 klimamålene. Arrangementet Baltic Solutions for renewable energy and sustainable transport- Initiatives for blue and green growth, satte i innleggene et særlig fokus på å presentere løsninger innen martim transport og urban mobilitet, i tillegg til maritim- og bioenergi. Dette seminaret ble derfor en fin mulighet til å presentere strategier, «best practices» og ulike prosjekt for å aktualisere problemstillinger og løsninger fra de ulike regionene.

Flere norske regionkontor er en del av iBSG og var til stede på konferansen, og til tross for et visst Østersjøfokus ble også Vestlandet synliggjort gjennom representasjon på stand under prosjektkafeen og presentasjon av prosjekter under seminaret. Internasjonal rådgiver for Møre og Romsdal fylkeskommune, Trond Myrland, var til stede på stand for å snakke om det EU-finansierte prosjektet Ten-Tans som Møre og Romsdals fylkeskommune er involvert i. Prosjektet ble også presentert på seminaret ved svensk regionskollega Fabian Ilgner fra Ørebro fylke. Han satte i sin presentasjon fokus på å dele erfaringer fra prosjektet og dele tanker om hvordan regioner kan bidra i TEN-T. I tillegg ble Clean North Sea Shipping-prosjektet, ledet av Hordaland fylkeskommune, også vist frem i prosjektkafeen som ble arrangert i tilknytning til konferansen.