Nytt Interreg-prosjekt om grønn transport i distriktene

Møre og Romsdal fylkeskommune, sammen med Vindenergisenteret på Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter, har fått støtte fra Interreg Nordsjøprogrammet til prosjektet Green Passenger Transport in Rural Areas (G-PaTRA). Målet med prosjektet er å finne miljøvennlige transportløsninger i distriktene. Prosjektet har partnere fra sju land, og inkludert Norge, er Storbritannia, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia med. Gjennom prosjektet skal de på Smøla se nærmere på hvordan de på en lønnsom måte kan lage hydrogen av vindmøllekraft som kan drifte ferja, busser og ambulansebåten.Du kan lese mer om prosjektet hos Møre og Romsdal fylkeskommune.