Samnanger kommune ligger i Hordaland, ved Samnangerfjorden. Kommunen grenser til Vaksdal i nord, til Kvam i øst, til Fusa og Os i sør og til Bergen i vest. Per 3. kvartal 2016 hadde kommunen 2464 innbyggere og kommunesenteret ligger på Tysse.

I kommunen finner man flere landskapstyper, fra fjord til høyfjell, og med lier dominert av furuskog og løvskog. Mellom de store fjellene ligger trange, vannførende daler og juv. Det regner mye i Samnanger, og i løpet av et år kommer det rundt 4000 mm nedbør.

Som Samnangers kommunevåpen tilsier, har vann spilt en stor rolle for utviklingen av Samnangerbygda opp gjennom tidene. Viktigst er skottehandelen på 1600-tallet, A/S Samnanger Uldvarefabrik fra 1886 til brannen i 1921, kraftutbyggingen i Samnanger-vassdraget fra 1910 og utover, og strømpefabrikken A/S SAFA, grunnlagt i 1941.

Hovednæringene i Samnanger har tradisjonelt vært tekstilindustri og kraftverk, service og jordbruk. I dag er det etablert et kompetansesenter for småkraft i kommunen. Dette treårige småkraftsprosjektet er initiert av kommunen, Hordaland fylkeskommune, Sparebanken Vest, samt kommuner og kraftlag i regionen.

Mer informasjon om Samnanger kommune.

Våre medlemmer