BKK skal skape verdier for eierne og samfunnet. Konsernet har røtter og virksomhet på Vestlandet. Hovedaktivitetene er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft.

Konsernet skal drives på følgende verdigrunnlag:

 • Verdiskapende
 • Samfunnsansvarlig
 • Offensiv
 • Pålitelig

Eiere er Statkraft og 17 kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK har aksjer i en rekke av de større kraftselskapene i landsdelen og er største eier i landets nest største strømleverandør, Fjordkraft.

Fakta om BKK-konsernet:

 • Blant Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transport av elektrisk kraft.
 • Produserer kraft i 34 vannkraftverk (inkl. eierandel i Sima kraftverk) med en middelproduksjon på 6,7 TWh.
 • Landets nest største distribusjonsnett med 190 000 nettkunder.
 • Tilbyr boligalarm, bredbånd, kabel-tv og bredbåndstelefoni til private husstander og borettslag.
 • Tilbyr bredbånd og datakommunikasjon til bedrifter og organisasjoner på Vestlandet.
 • Bygger og driver fjernvarmenett i Bergen.
 • Selger rådgivings- og entrepenørtjenester i bedriftsmarkedet.
 • 1100 medarbeidere.
 • Omsetning på 3,9 milliarder kroner i 2015.
 • Hovedkontor i Bergen.

BKK ble stiftet 2. juni 1920 av Bergen og elleve omlandskommuner.

Våre medlemmer