Lanserer ny mobilitetspakke

Onsdag 31. mai lanserte Europakommisjonen en ny mobilitetspakke med lovforslag om å endre europeisk veitransport-politikk. Målet med pakken – som har fått navnet «Europe on the Move» – er å løse viktige utfordringer knyttet til veitransport, og bidra til mer bærekraftig mobilitet i Europa.

Mobilitet er en svært sentral sektor i Europa, og bare i EU sørger sektoren for mer enn 11 millioner arbeidsplasser. Veitransport står for nesten halvparten av disse, og det forventes at sektoren kommer til å vokse. Dette gjør det utfordrende å oppnå bærekraftige systemer for veitransport. I dag står veitransport for store deler av luftforurensingen og klimagassutslippene i Europa, og har dermed konsekvenser for folkehelse og miljø. Utilstrekkelig infrastruktur begrenser mulighetene i det indre marked, og har dermed negativ effekt på europeisk økonomi. Fagbevegelsen har hevdet at dagens regler i for liten grad sikrer yrkessjåførers rettigheter.

Med den nye mobilitetspakken ble en rekke lovforslag for å finne løsninger på disse utfordringene presentert. Kommisjonen ønsker å gjøre sektoren grønnere, og foreslår derfor en ny bompengeordning, der det betales avgift basert på avstand heller enn tid på veien. Kommisjonen foreslår også nye utslippsstandarder for nye biler. Videre inneholder pakken lovforslag med sikte på harmonisering og digitalisering av transportsektoren, samt tiltak for å unngå sosial dumping blant yrkessjåfører, deriblant minstelønn, nye regler for kabotasjekjøring og strengere bestemmelser for hviletid.

I Kommisjonens pressemelding sa transportkommisær Violeta Bulc følgende om den nye pakken: «Our reforms will set the foundation for standardised, digital road solutions, fairer social conditions and enforceable market rules. They will help decrease the socio-economic costs of transport … whilst serving the needs of citizens, businesses and nature.”

Samferdselsdepartementet ønsker innspill
Ettersom Norge er et EØS-land, kan mobilitetspakken få konsekvenser for norske aktører. Derfor arrangerer Samferdselsdepartementet et informasjonsmøte i Oslo 21. juni, der forslagene i pakken vil gjennomgås. Berørte parter oppfordres til å komme med innspill – både muntlige (på møtet) og skriftlige. Frist for å sende inn innspill er 30. juni. Her er mer informasjon om informasjonsmøtet og muligheter for innspill.

Mer informasjon om mobilitetspakken, inkludert oversikt over de nye lovforslagene, finnes her.