Kompetanse i fokus

Rundt 80 deltakere hadde funnet veien til konferansen «Fremtidens kompetanse» som Vest-Norges Brusselkontor arrangerte sammen med Hordaland fylkeskommune og SIU 19. april i Bergen. I løpet av konferansen fikk tilhørerne innblikk i finansieringsmuligheter gjennom internasjonale prosjektmidler og de fikk også høre erfaringer fra aktører som bruker denne typen midler aktivt. Det var også satt av rikelig med tid i programmet til samtale og erfaringsutveksling på tvers av sektorer og arbeidsområder. Resultatene av disse gruppesamtalene har også gitt innspill til arrangørenes videre arbeid på kompetansefeltet og når det gjelder å koble på internasjonale virkemidler og verktøy.  Hordaland fylkeskommunes arbeid med Regional plan for kompetanse og arbeidskraft vil også være viktig i så måte.

Du kan også lese om konferansen hos Hordaland fylkeskommune.