Rapport om Norges tilknytning til EUs forskningsprogrammer

Technopolis Group har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet laget en rapport om Norges tilknytning til EUs forskningsprogrammer. Rapporten tar for seg ulike muligheter og alternativer Norge har for tilknytningsformer til EUs forskningspolitikk.

Les mer

Ungdommer skal prioriteres i EU sitt 2011-budsjett

Etter at den nye Lisboa-traktaten er på plass har EU-parlamentet nå full myndighet til å avgjøre budsjettprioriteringer. Under budsjettkomiteen sitt arbeid i slutten av februar ble det lagt frem forslag om at ungdom skal prioriteres i større grad i budsjettet for 2011.

Les pressemeldingen på EU-parlamentets hjemmeside.

Vil EU nå målene om å minske frafall i skolen og øke antallet som fullfører høyere utdanning?

Den europeiske union står i fare for ikke å klare å nå referansemål innen utdanning fastsatt i Det strategiske rammeverket for europeisk samarbeid innen utdanning og læring (ET2020). Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Rådet og Europakommisjonen. Rapporten skal følge opp progresjonen innen utdanning og vise til detaljerte politiske endringer som berører utdanningsmålsettingen for 2020, budsjettene for utdanning, livslang læring osv.  Les mer

Hvor innovativ er din region?

Dette var tittelen på konferansen OECD og EUs Regionkomité arrangerte i Brussel 4. mai i forbindelse med lansering av OECD-rapporten ”Regions and Innovation Policy”. Vest-Norges Brusselkontor deltok på konferansen, der en fullsatt sal fikk rapporten presentert i tillegg til å delta i en interessant debatt rundt temaet innovasjon på regionalt nivå. 

Les mer

Ungdom i bevegelse skal føre til økt vekst i Europa

”Ungdom i bevegelse” er et av syv flaggskipsinitiativ i Europa 2020 – EUs nye tiårsstrategi. Den inneholder 28 konkrete tiltak som Kommisjonen vil initiere på områdene ungdom, utdanning og opplæring. Målet er å utløse potensialet til ungdom til å skape smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa.

Les mer

Máire Geoghegan-Quinn

Europakommisjonen satser på internasjonalt forskningssamarbeid

I en pressemelding i forrige uke meddeler Kommisjonen at den nye forsknings- og innovasjonsstrategien fra 2014 vil ha et stort fokus på internasjonalt samarbeid, der man viderefører åpenheten overfor tredjelands deltakelse.

Máire Geoghegan-Quinn, foto: EC Audiovisual Service

Máire Geoghegan-Quinn, Kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap sier: Alenegang er ikke et alternativ i forskning og innovasjon. Det er ekstremt viktig at Europa knytter seg til internasjonale partnere for å få tilgang til nye kunnskapskilder og for å takle globale utfordringer. Horizon 2020 vil, som tidligere program, være åpent for deltakelse fra hele verden. Åpenhet sørger for gjensidig fordelaktig samarbeid med våre viktigste internasjonale partnere, hjelper utviklingsland, og hjelper Europa til å få tilgang til nye og ekspansive markeder.

Les mer

Internasjonalt aktive SMBer oppnår bedre resultater

En ny studie viser at små og mellomstore bedrifter som aktivt involverer seg internasjonalt oppnår bedre resultater enn de som ikke gjør det.

Les mer

Ny EU-rapport: flere jenter med høyere utdanning, men med lavere lønn

Kandidatproduksjon blant kvnner er nå hele 57,4%, mens den blant menn bare er på 31,4%. Tallene viser gjennomsnittet for hele Europa. Les mer fra utdanningsråd ved EU-delegasjonen, Hanna Marit Jahr, sin rapport fra konferansen ”Gender differences in Educational Achievement».

Nordeuropeiske regioner best på innovasjon: Vestlandet ikke så verst

7. november slapp Europakommisjonen sitt ”Regional Innovation Scoreboard 2012”, en studie av innovasjon i 190 europeiske regioner i EU, Kroatia, Norge og Sveits. Ikke overraskende nok ligger de mest innovative regionene i de mest innovative landene, der Sverige topper listen. Men studien viser også at det er store forskjeller innad i land. De nordeuropeiske regionene gjør det stort sett bra.

Når det gjelder Vestlandet kommer vi godt ut av det, og klassifiseres som en ”Innovation Follower”, den nest beste kategorien. Innad i denne kategorien er vi imidlertid blant de middelmådige, og trenden viser at det ikke har vært noen særlig forbedring siden 2007. Studien i sin helhet er tilgjengelig på denne siden.

Plukket ut til EU-prosjekt om utdanning innen entreprenørskap

Som eneste skole i Norge skal Odda videregåande skule være med i EUs Leonardo da Vinci-prosjekt om utdanning innen entreprenørskap

Les mer