Internasjonalisering, innovasjon og inspirasjon i Brussel

Sunniva Hellandsvik Ødegård og Cecilia Lillthors fra Møre og Romsdal fylkeskommune har nå hospitert ved VNB i litt over 2 uker. De første dagene som en del av internasjonal faggruppe i fylkeskommunen, og deretter som hospitanter på kontoret.

Jeg og Cecilia har de siste ukene fått oppleve svært mye av det som foregår i Brussel. Under studieturen til internasjonal faggruppe i fylkeskommunen fikk vi en god innføring i EU-systemet, og vi fikk lære mer om hvordan den norske delegasjonen arbeider her. Vi fikk også møtt en rekke relevante personer innen internasjonalisering av utdanning og kompetanse, transport og samferdsel, smart spesialisering/byutvikling og innovasjon, teknologiske løsninger og digitalisering. Vi fikk blant annet være med på ERRIN-møte på Helsinki-kontoret, der temaet var “Smart specialisation”, med flere interessante innlegg fra blant andre fra Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk og fra Regionkomiteen.  

Vi hadde deretter noen svært inspirerende dager på energikonferansen “EU Sustainable Energy Week”. I løpet av disse dagene fikk vi masse ny input om effektivisering og optimalisering av energibruk, ulike kilder til fornybar energi, finansiering og konkurransedyktighet i energisektoren. Vi fikk også lært mye om Kommisjonens tanker for utviklingen frem mot 2030, blant annet om overgangen fra fossile til fornybare energikilder, og målet om en reduksjon av klimagassutslipp med 40%.

Debatt under seminaret “Flexible energy markets — new players, new rules”, på EUSEW 2017. Foto: Sunniva Hellandsvik Ødegård.

Særlig interessant for oss var seminaret “Innovative clean energy — local level transition in Northern Europe”, det blant andre Are Bjørnsson fra Norge snakket om Bergen sitt innovative avfallshåndteringssystem og system for oppvarming i byen. Et annet spennende innlegg i seminaret ble holdt av Barbara Whiting fra Levenmouth i Skottland, hvor de nå arbeider med et innovativt hydrogenprosjekt i samarbeid med Bright Green Hydrogen, Toshiba, Fife Council og den skotske regjeringen. Etter seminaret var det også lagt inn en networking event, der vi fikk møtt mange andre fra de nordiske landene som arbeider i Brussel, som gav mange gode diskusjoner og erfaringsdelinger.

Vi var også så heldige å få delta på “Norway Day” i regi av NORCORE og Norges delegasjon til EU, der temaet var utdanning og digitalisering. Seminaret hadde mange dyktige foredragsholdere, og flere interessante debatter med blant andre Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge, Gro Tjore fra Senter for Internasjonalisering i Utdanning, rektor ved Universitetet i Bergen – Dag Rune Olsen, Lucilla Sioli fra Kommisjonen, og John-Arne Røttingen fra Forskningsrådet. Særlig inspirerende var innlegget til Lie Junius fra Google om “Tech trends and Future perspectives”, som gav oss et optimistisk og spennende syn på fremtidens teknologiske samfunn.

F.v. Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge, John-Arne Røttingen fra Forskningsrådet, Gro Tjore fra Senter for Internasjonalisering i Utdanning, og moderator Richard L. Hudson. Foto: Sunniva Hellandsvik Ødegård.

Mot slutten av oppholdet fikk vi også muligheten til å komme på besøk hos EFTA (European Free Trade Association), der vi fikk lære mer om hvordan de arbeider med norske problemstillinger og interesser. Etter ønske fra oss, hadde de særlig fokus på utdanningssektoren, muligheter for prosjekt og litt informasjon om EØS-arbeidet, noe som var svært informativt.

Den siste dagen vår i Brussel deltok vi på et frokostmøte der temaet var “The priorities of the Estonian Presidency of the Council of the European Union”, siden Estland skal ta over formannskapet i rådet 1. juli. Deputy Minister of European Affairs – Matti Maasikas, holdt en inspirerende tale om det estiske presidentskapet, og om hvordan de ønsker å fokusere på blant annet digitalisering, migrasjonsproblematikk, og sikkerhet i EU de neste seks månedene. Han vektla særlig at “vi skal jobbe for at 2017 skal bli et bedre år enn det 2016 var”.

Senere samme dag fikk vi også være med på et dialogseminar med temaet “A sustainable future for our oceans – Can the EU set the course?”, der blant andre Karmenu Vella – Europakommissær for “Environment, Maritime Affairs and Fisheries”, Pierre Erwes – Chairman i BioMarine International Clusters Association, og Samantha Burgess leder for European Marine Policy og WWF European Policy, holdt interessante innlegg om “ocean governance” og arbeidet mot en mer bærekraftig “blå vekst”.

Vi har hatt noen utrolig flotte og lærerike uker her i Brussel, og tiden har rett og slett gått alt for fort! Vi er svært takknemlige for å ha fått muligheten til å hospitere her ved Vest-Norges Brusselkontor, og vi håper det ikke blir alt for lenge til vi er tilbake i denne flotte byen.

Takk for oss!