Sett av datoane: Lynkurs om EU/EØS 12.-13. september

Speler EU eigentleg ei rolle for norske kommuner og fylkeskommuner? Er det stor skilnad på dei sakene lokal- og regionalpolitikarar i Europa og Norge diskuterer? På kva måte deltek Noreg i det europeiske samarbeidet på, og korleis kan vi dra nytte av dette?

Desse spørsmåla blir tema på lynkurs om EU og EØS i september. For tredje året på rad samarbeider vi på Vest-Norges Brusselkontor med KS og dei andre regionkontora i Brussel om å arrangere lynkurset. Målgruppa er folkevalde og leiarar frå kommuner og fylkeskommuner. Kurset er meint å gi ei innføring i samspelet mellom EU og norsk kommunesektor og gi eit innblikk i korleis kommunene blir påverka av EØS.

Årets kurs blir lagt til 12.-13. september, som eit lunsj-til-lunsj-seminar i Norges Hus i Brussel. Kurset har vore ein stor suksess tidlegare år, så det er berre å sette av datoane allereie no.

Les mer om dei tidlegare lynkursa vi har arrangert i 2017 her og i 2016 her.

Program, påmelding og meir informasjon blir lagt ut seinare.

Nye ansikt på Vest-Norges Brusselkontor

To nye kolleger var på plass på VNB 1. februar. Vår nye europarådgiver Jorunn Kristina Skodje og Per Bakke Ingebrigtsen som er studentpraktikant hos oss dette semesteret har allerede masse kunnskap og erfaring i bagasjen. Nå er begge klare til å gjøre en innsats i Brussel for regionen vår! Les mer

En fin og lærerik høst

Etter to knappe måneder er mitt praktikantopphold hos Vest-Norges Brusselkontor nå dessverre over. Jeg har hatt innholdsrike uker med lite dødtid, og sitter igjen med gode erfaringer og et større nettverk. Les mer

Innholdsrik uke i Brussel

Denne uken har Vest-Norges Brusselkontor deltatt på foredrag med finansminister Siv Jensen, samt tatt imot besøk fra arbeidsgiverutvalget i KS og representanter fra Universitetet i Bergen sitt Studentparlament.

Les mer

Har du lyst på et praksisopphold i Brussel våren 2018?

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for våren 2018. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en praktikant.

Les mer

Folkevalgte på kurs i Brussel

20. og 21. september har rundt 60 ansatte og politikere fra norske kommuner og fylkeskommuner besøkt Brussel for å bli kjent med EU, EFTA og EØS. Formålet med lynkurset var å synliggjøre hvordan EU påvirker Norge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Les mer

Høstens nyeste tilskudd til kontoret

Mandag forrige uke tok Vest-Norges Brusselkontor imot nok en praktikant som skal være hos oss denne høsten. Leiah Nybø Ebbesvik kommer fra Bergen og holder nå på med en toårig læretid hos Destinasjon Voss. Leiah er lærling i reiseliv og skal nå jobbe som praktikant hos oss som en del av læretiden. Videre ønsker hun å studere serviceledelse og markedsføring.

Les mer

Er du vår nye Europarådgiver?

Vest-Norges Brusselkontor tilbyr en spennende jobb i et internasjonalt miljø. Søknadsfrist er 24. september.

Vest-Norges Brusselkontor har nå en ledig stilling som Europarådgiver. Kontorets medlemmer er hovedsakelig kommuner- og fylkeskommuner, og VNB tilrettelegger for deres internasjonale satsinger. Dette gjør vi gjennom kursvirksomhet, informasjon om europeisk finansieringsordninger, påvirkningsarbeid og faglig samarbeid med regioner fra hele Europa. Kontoret ble åpnet i 2003 og er sentralt plassert i Norges hus i EU-kvartalet i Brussel.

Les mer

Ny praktikant klar for høsten

Denne uken tok Vest-Norges Brusselkontor i mot den nye studentpraktikanten for høstsemesteret 2017.
Pia Malene Andersen kommer fra Gjøvik og har fullført en bachelor i Sammenliknende Politikk ved Universitetet i Bergen. Hun tar nå et poststudiesemester for å jobbe hos oss som praktikant. Pia tilbrakte sisteåret av bacheloren i Roma, hvor hun studerte International Relations  ved Università Studi Degli Roma Tre.

Les mer

En uforglemmelig vår i Brussel

Etter fem måneder er mitt praktikantopphold på Vest-Norges Brusselkontor nå over. Jeg sitter igjen med utrolig mye kunnskap, og jeg kan se tilbake på en uforglemmelig vår i Brussel.

I løpet av oppholdet har jeg fått tatt del i driften av kontoret, og hatt spennende og varierte arbeidsdager. Jeg har deltatt på en rekke ulike konferanser og seminarer – med temaer som sirkulærøkonomi, hydrogendrevet transport og hvilke konsekvenser brexit kan ha for europeiske regioner. Deler av arbeidet har også gått ut på å planlegge og gjennomføre arrangement, deriblant besøk fra regionen. Videre har jeg skrevet nyhetsartikler til kontorets nettside og nyhetsbrev om hva som skjer i regionen og i Brussel, og besvart konkrete henvendelser fra medlemmene. Les mer