Infodager om nye Horisont 2020-utlysninger

23.– 25. oktober arrangerer Europakommisjonen infodager om nye finansieringsmuligheter gjennom Horisont 2020 i Brussel. På infodagene vil prioriteringene for kommende energi-utlysninger gjennom det omfattende programmet presenteres. Det vil tilbys veiledning om søknadsprosesser, og det vil arrangeres workshops dedikert til de ulike finansieringsområdene. Som en del av infodagene arrangeres det også en brokerage event, hvor det legges til rette for å finne potensielle partnere.

På årets infodager er det forventet mer enn 700 deltagere, men for de som ikke er til stede vil arrangementet bli streamet. Detaljert program og påmeldingsskjema vil publiseres i september.
Mer informasjon finnes her.