Hydrogendrevne tog på agendaen

Vest-Norges Brusselkontor var på plass da en workshop om bruk av hydrogen i tog ble arrangert på Norges Hus 15. mai. Til stede var representanter fra ulike regioner, forskningsmiljøer, Europakommisjonen og næringslivet.

HyER, FCH JU og Shift2Rail, som sammen arrangerte workshopen, fortalte om dagens situasjon og hvilke utfordringer som må takles. Videre presenterte ulike bedrifter sine relevante tjenester og produkter for hydrogentog – som fyllestasjoner og lagringssystemer. Flere aktører fra jernbaneindustrien, både produsenter og transporttilbydere, var på plass for å fortelle om sine behov og erfaringer.

Det ble også vist frem prosjekter i ulike faser. I Niedersachsen har et hydrogendrevet tog kjørt sin første tur, og i Groningen i Nederland skal et pilotprosjekt være i gang fra 2019. SINTEF var til stede for å presentere en ny rapport om muligheter på norske jernbanelinjer. Rapporten vurderer alternative driftsformer for jernbanelinjene i Norge som enda ikke er elektrifisert, deriblant Raumabanen.

Det kom tydelig frem i løpet av dagen at det gjenstår store utfordringer knyttet til bruk av hydrogen i tog, men at det også finnes muligheter. Bruken av fossile brennstoff må reduseres for å nå målene i Parisavtalen. Mer gods- og persontransport ønskes over fra veg til bane, og flere baner bør elektrifiseres. I flere europeiske regioner er det stor interesse for hydrogendrevne tog, og regioner og byer regnes som viktige aktører i omstillingen i jernbanesektoren.