Grønne jobber i fokus

Det årlige miljøarrangementet EU Green Week ble i regi av Europakommisjonen arrangert 29. mai – 2. juni. Årets tema for Green Week var «Green jobs for a greener future». I løpet av uken ble det avholdt en rekke ulike arrangementer rundt om i Europa.

Vest-Norges Brusselkontor var til stede på hovedkonferansen som ble avholdt i Brussel. Europakommissær for miljø, maritime saker og fiskerispørsmål Karmenu Vella åpnet konferansen, som hadde samlet flere hundre deltagere. Visepresident i kommisjonen Frans Timmermans og kommissær Marianne Thyssen sto også på talerlisten, sammen med en rekke andre representanter fra EU-institusjonene, næringslivet, organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

De ulike sesjonene under arrangementet var alle knyttet til hovedtemaet grønne jobber – et tema som så ut til å bli tatt godt imot av både talere og deltagere. Viktigheten av sirkulær økonomi, muligheter for nye grønne jobber, samt utfordringer og framtidsutsikter for Europa ble diskutert på miljøkonferansen. Flere bærekraftige løsninger fra næringslivet ble presentert, fra miljøvennlige bæreposer til ny teknologi for bølgekraft.

Et eget arrangement under årets Green Week var satt av til maritim sektor. Det overordnede tema for dette arrangementet var maritim økonomi, og hva slags kompetanse som er – og vil bli – nødvendig for å oppnå en mer bærekraftig sektor. Det ble spesielt lagt vekt på behovet for samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og industrien for å møte kompetansebehovet, og at generell bevisstgjøring om maritime karrieremuligheter er viktig.

I sin oppsummering av uken understrekte kommissær Vella at en bærekraftig, grønnere og mer sirkulær økonomi ikke kan oppnås av offentlige aktører alene, men at privat sektor også må ha en sentral rolle. Han konkluderte med at «a green job is a triple win – it’s good for the planet, good for the economy, and good for the people who do the job”.

Rapporter og bilder fra Green Week 2017 finnes på arrangementets hjemmeside.