Grønn, digital og inkluderende omstilling under EUs regionuke

European Week of Regions and Cities (EWRC) finner sted digitalt 11.-14. oktober, men med forehold om at det kan bli en hybrid versjon. Den overordnede tittelen er «Together for a recovery», som bærer preg av den utfordrende tiden vi er i. I tillegg er det fire hovedtemaer som samsvarer godt med EUs grønne giv: grønn omstilling, samhørighet, digital omstilling og innbyggerinvolvering.

European Week of Regions and Cities (EWRC) er EUs årlige møteplass for regional utvikling, og samler politikere, beslutningstakere, eksperter og andre interessenter. Her diskuteres regionale utfordringer og løsninger som kan bidra til regional utvikling. Hvert år avholdes det en avstemning over hvilken tematikk regionuken skal rette fokus på, og det kom inn over 800 svar i november. Temaene som fikk flest stemmer var grønn omstilling, samhørighet, digital omstilling og innbyggerengasjement.

I 2020 gikk EWRC over tre uker, men i år blir alt samlet i én uke (11.-14. oktober). Det betyr at konkurransen blir enda tøffere. Det er satt et tak på 300 arrangementer, men dette tallet kan bli redusert ettersom det er et krav om minimum 50 påmeldte innen september. Nytt i år er at man bare kan være lead partner i ett partnerskap, og partnerskapet må bestå av minimum fire og maks åtte partnere fra tre forskjellige land. Det er også satt begrensinger på antall innleggsholdere. Du kan lese mer om søknadskravene i den offisielle veilederen.

 Det legges opp til seks ulike typer arrangementer:

  • Workshops (90 min)
  • EURegionsTalk (30 min)
  • Info session (60 min)
  • Participatory Lab / World Café (90 min)
  • Exhibitors’ Pitch (60 min)
  • Exhibition stand

Frist for å sende inn søknader til det offisielle programmet er 26. mars, mens endelig program må være på plass i juni. Det er også mulig å arrangere «side events». Utlysningene for disse åpner 28. juni, og søknadsfrist er satt til 3. september. I fjor ble fristene utsatt grunnet stor pågang, men arrangørene er veldig tydelige på at det ikke vil bli aktuelt i år.

Registreringen for deltakere vil åpne i løpet av sommeren.

Vest-Norges Brusselkontor har lang erfaring som deltaker på EWRC, og vi vurderer å bli med også i år. Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å arrangere noe i samarbeid med andre europeiske regioner.