mars, 2019

22mar10:0016:00Informasjonsseminar om EØS-midlene i Bergen

Mer

Detaljer

Ynskjer du å jobbe meir internasjonalt? No vert ein ny programperiode for
EØS-midlane lansert og til saman 177 millioner euro skal gå til prosjekt
innan kultur- og kulturminnesektoren. Ved å delta i EØS-prosjekt får
norske aktørar ein unik moglegheit til å samarbeide med kollegaer i andre
land og potensialet for fagleg utbytte er stort.

Bli derfor med på inspirasjonsseminar for å høyre meir om korleis du
kan delta i et EØS-prosjekt. Det vil blant anna bli gjeve informasjon om:
– EØS-midlane og det nye kulturprogrammet
– Moglegheitane for deltaking i kunst- og kulturminneprosjekt
– Eksempel på tidlegare prosjekt frå din region
– Tips til søknadsprosessen
– Korleis du reint praktisk går fram for å opprette eit partnarskap

Påmelding via eeagrants@riksantikvaren.no

 

 

Tid

(Fredag) 10:00 - 16:00

Sted

NORGES FISKERIMUSEUM

SANDVIKSBODER 23 BERGEN

X
X