Oppføringer av

Søk om støtte til prosjekter på ungdomsfeltet

Gjennom Erasmus+ og Aktiv Ungdom utlyses det nå midler til støtte for prosjekter som fokuserer på å fremme medborgerskap og felles verdier som frihet, toleranse og ikke-diskriminering gjennom utdanning, opplæring og ungdom. For å motta støtte må prosjektene fokusere på ett av programmets hovedtema:

Meld deg på kurs om kommunesektoren og EU/EØS

Høsten 2016 relanserer KS, KS Agenda og Høgskolen i Lillehammer sitt kompetanseprogram om kommunesektoren og EU/EØS. Kurset, som vil bestå av tre samlinger i Lillehammer, Brussel og Oslo, er rettet mot folkevalgte og administrativt ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter, i tillegg til ansatte i andre offentlige virksomheter og organisasjoner som har interesse av […]

Delta på the European Sustainable Cities Summit i juni

I forbindelse med the European Business Summit, som vil finne sted på Palais d’Egmont i Brussel 1.-2. juni, organiseres også the European Sustainable Cities Summit, et såkalt «møtepunkt» for kommuneansatte, akademikere, finansieringspartnere, entreprenører og andre med interesse for bærekraftige byer. Dette arrangementet er en god mulighet for interesserte til å møtes og lære om forskjellige […]