Oppføringer av Solveig Førre

Framtidens transportløsninger

Nye transportløsninger og alternativt drivstoff er for tiden sentrale emner både i EU og i Norge. 25 % av EUs klimagassutslipp kommer fra transport, noe som betyr at dette er en av EUs største utslippskilder. For å nå klimamålene om å holde den globale oppvarmingen på under 2 grader er det nødvendig å finne effektive […]

Kulturaktører fra Bergen får støtte fra Kreativt Europa

Kreativt Europa, EUs program for støtte til audiovisuell, kulturell og kreativ sektor i Europa, har nå publisert resultatene fra forrige søknadsrunde om støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter, plattformer og nettverk. Totalt 51 små og 15 store samarbeidsprosjekter har mottatt økonomisk støtte fra programmet i år, og ni av disse prosjektene inkluderer norske samarbeidspartnere. Vestlandsregionen er godt […]