Oppføringer av Ole Johan Karlsen

En uforglemmelig vår i Brussel

Etter fem måneder er mitt praktikantopphold på Vest-Norges Brusselkontor nå over. Jeg sitter igjen med utrolig mye kunnskap, og jeg kan se tilbake på en uforglemmelig vår i Brussel. I løpet av oppholdet har jeg fått tatt del i driften av kontoret, og hatt spennende og varierte arbeidsdager. Jeg har deltatt på en rekke ulike […]

Grønne jobber i fokus

Det årlige miljøarrangementet EU Green Week ble i regi av Europakommisjonen arrangert 29. mai – 2. juni. Årets tema for Green Week var «Green jobs for a greener future». I løpet av uken ble det avholdt en rekke ulike arrangementer rundt om i Europa.

Lanserer ny mobilitetspakke

Onsdag 31. mai lanserte Europakommisjonen en ny mobilitetspakke med lovforslag om å endre europeisk veitransport-politikk. Målet med pakken – som har fått navnet «Europe on the Move» – er å løse viktige utfordringer knyttet til veitransport, og bidra til mer bærekraftig mobilitet i Europa.

Nytt fond skal bekjempe arbeidsledighet blant unge

Vest-Norges Brusselkontor var til stede da det nye ungdomsledighetsfondet ble lansert onsdag 26. april på Norges Hus i Brussel. Fondet skal bekjempe arbeidsledighet blant unge europeere i aldersgruppen 15-29 år, og er en del av EØS-midlene – Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Det nye fondet har for perioden […]

EU på vei videre, men i ulik hastighet

Den 25. mars 1957 i Roma signerte statsledere fra Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Tyskland Romatraktaten. Romatraktene markerte begynnelsen på det som har utviklet seg til å bli det som vi i dag – 60 år senere – kjenner som Den europeiske union. I en tid der utfordringer knyttet migrasjon, populisme, økonomisk stagnasjon og […]