Oppføringer av

Europeisk Kulturarvår 2018

EU har vedtatt at 2018 blir vårt første europeiske år for kulturarv. Målet er at flere skal utforske Europas rike og mangfoldige kulturarv og verdsette dens verdi. Det vil legges vekt på hvordan kulturarven bygger sterkere samfunn, dens betydning for våre relasjoner med resten av verden og hva som kan gjøres for å beskytte den.