Oppføringer av

Innføringsseminar om EØS i Brussel

Ønsker du en innføring eller en oppdatering på hvordan EØS fungerer? Onsdag 3. februar 2016 inviterer EFTA til seminar om EØS i Brussel. Seminaret vil omhandle EØS-avtalen, EØS-rett og EØS-midlene, med innlegg gitt av blant andre EFTA-domstolen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

RegioNor-seminar under Open Days

De norske regionkontorene i Brussel (RegioNor) arrangerte mandag 12. oktober et felles seminar for sine medlemmer som en start på Open Days. Over årene har Open Days blitt til et av nøkkelarrangementene innenfor EUs arbeid med regionalpolitikk. Fra Vest-Norges Brusselkontor hadde fjorten representanter fra våre medlemsorganisasjoner tatt turen til Brussel for å delta. Konferansesalen på […]

25 år med Interreg-samarbeid

Interreg, EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon gjennom regionalt samarbeid på tvers av landegrensene i Europa, feirer i år sitt 25-års jubileum. Dette ble markert med en konferanse i Luxembourg 15.–16. september, der de la fram resultatene av arbeidet sitt fra de siste 25 årene.

Blå vekst på EUs agenda

EU har satt vekst og bærekraftig utvikling i marin og maritim sektor på agendaen og har døpt sin langsiktige strategi på dette området «Blue Growth». Denne strategien er igjen en del av EUs «Europa 2020»-strategi om smart, bærekraftig og inkluderende vekst som ble lansert i 2010.

Den europeiske mobilitetsuken er i gang

I regi av Europakommisjonen arrangeres den 14. europeiske mobilitetsuken 16.–22. september i 1676 byer over hele Europa. Tjue norske byer og kommuner står på deltakerlisten i år, deriblant fire kommuner i vår region – Bergen, Flora, Førde og Ulstein.