Oppføringer av

Regionenes rolle i det digitale indre markedet

Vest-Norges Brusselkontor er den 16. november medarrangør for seminaret «Baltic Sea Area – frontrunner in digitalization. Fresh thinking from regions on the way to a digital single market». Østersjøregionen er blant verdens ledende regioner innen IKT-infrastruktur, utdanning, forskning og innovasjon. EU og privat sektor spiller begge en viktig rolle i digitaliseringen. Ved å gi et […]

Vest-Norges Brusselkontor søker studentpraktikant for våren 2017

Har du lyst på et praksisopphold i Brussel våren 2017? Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for våren 2017. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte […]

Fokus på framtidens kompetansebehov

Direktør for Vest-Norges Brusselkontor (VNB), Merete Mikkelsen, er fast bidragsyter til Nationens kronikkserie «EU-tanker». I sin siste artikkel tar Mikkelsen opp et viktig tema for VNB nå i høst, nemlig framtidens kompetansebehov. Dette er både et tema som EU har satt høyt på dagsorden i forbindelse med lanseringen av sin «kompetansepolitiske agenda» som ble lagt […]

Vil du hospitere ved Vest-Norges Brusselkontor til høsten?

Trenger du faglig påfyll, eller har lyst til å fordype deg i hva som rører seg i EU/EØS på ditt fagfelt? Vest-Norges Brusselkontor (VNB) tilbyr ansatte og politikere i våre medlemsorganisasjoner muligheten til å hospitere på kontoret i Brussel. Vi anbefaler hospitantopphold fra 2 uker til 2 måneder for den enkelte hospitant, avhengig av agenda, […]

Kulturforum med fokus på et inkluderende Europa

I løpet av to dager i forrige uke, den 19. og 20. april, ble endelig European Culture Forum arrangert. EUs store kulturkonferanse som holdes annethvert år skulle egentlig finne sted i november i fjor, men ble utsatt på grunn av terrortrusselen i Brussel som førte til mange avlyste arrangement før jul. Til tross for at […]

Vest-Norges Brusselkontor søker studentpraktikant for høsten 2016

Har du lyst på praksis i Brussel?  Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Høsten 2016 åpner vi igjen dørene for en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i […]