Oppføringer av Maria Erdal Askim

Europeiske kulturmidler til Bergen

EUs kulturprogram, Kreativt Europa, har delt ut midler til flere norske kulturaktører i den forrige utlysningsrunden. Blant disse er Bergen kunstforening som er partner i prosjektet «Re-Imagine Europe». Bergen kunstforening er en av 10 partnere fra hele Europa som tar del i det fireårige prosjektet.

Vest-Norges Brusselkontor søker studentpraktikant for høsten 2017

Har du lyst på et praksisopphold i Brussel høsten 2017? Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for høsten 2017. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte […]

Brexit – konsekvenser for Europas regioner

Den 29. mars mottok EU brevet fra Storbritannia som informerer om at landet har intensjon om å forlate unionen. Dette startet en toårig prosess med utmelding i henhold til artikkel 50. Selve forhandlingene er ventet å vare fra tidlig juni 2017 til oktober/november 2018. Fra EUs side må Rådet og Europaparlamentet, inkludert britiske europaparlamentarikere, komme […]

Si din mening – Norge bør ta del i Det europeiske solidaritetskorpset

Europakommisjonen presenterte ideen om Det europeiske solidaritetskorpset i fjor høst, og programmet skal etter planen lanseres fra 2018. Solidaritetskorpset skal gi unge i Europa mulighet til å gjøre en solidarisk innsats i Europa, enten frivillig eller profesjonelt. Programmet skal etter planen også omfatte Europeisk voluntørtjeneste (EVS), men forslaget omfatter så langt bare EUs medlemsland og […]

Arrangement og prosjektmuligheter for ungdomsarbeidere

Våren er full av aktuelle arrangement og muligheter for deg som jobber med ungdom. Europarådet søker etter ungdomsarbeidere til et prosjekt om sosiale rettigheter for ungdom, med fokus på ungdomsarbeid i belastede nabolag.  Søknadsfrist er 3. april. I mai organiseres et kontaktseminar i Irland for å møte nye partnere der temaet er hvordan gruppeutvekslinger kan […]

Grønne jobber for en grønnere framtid

EUs grønne uke «EU Green Week» finner sted fra 29. mai til 2. juni og årets tema er «Grønne jobber for en grønnere framtid». Fokus vil være på hvordan EUs miljøpolitikk skaper grønne jobber og bidrar til økonomisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig vekst i Europa. Det vil også bli lagt vekt på den økte etterspørselen etter […]