Oppføringer av Håkon Reine

”Jobs and Growth: Supporting the European Recovery”

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) var tilstede på European Policy Centre (EPC)s frokostmøte den 28. januar, hvor IMF direktøren Christine Lagarde lanserte IMFs bok ”Jobs and Growth: Supporting the European Recovery”. Den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble og den spanske finans- og konkurranseministeren Luis de Guindos var også tilstede på lanseringen for å dele noen erfaringer fra sine […]

Valg til nytt Europaparlament i mai

Fra 22. – 25. mai avholdes det valg til Europaparlamentet i rundt om i EU. Under valget skal 375 millioner stemmeberettigede i unionen velge 751 representanter fra de 28 medlemslandene, en velgerskare som bare overgås av India på verdensbasis. Parlamentsvalget har generelt hatt lav valgdeltakelse, Slovakia lå på bunn under sist valg med bare 40 […]

Norges viktigste marked for fisk

Nesten 60 % av eksport av norsk sjømat går til land i EU. Markedet for fisk i EU er derfor svært viktig for den norske sjømatindustrien, og norsk sjømatindustri er svært viktig for EU. I en rapport lagt frem 19. desember av AIPCE, Den europeiske organisasjonen for fiskeimportører og bearbeidingsindustrien i EU, kan man lese […]