Oppføringer av

Regionalt perspektiv på Europa 2020-strategien

Vest-Norges Brusselkontors direktør Merete Mikkelsen under debatten. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen ESPON-seminaret «Territorial Dimensions of the Europe 2020 Strategy» ble arrangert i Brussel mandag 30. september. Vest-Norges Brusselkontor (VNB) var sammen med EU-delegasjonen og Sørlandets Europakontor medarrangør under konferansen. I tillegg var direktør ved VNB Merete Mikkelsen blant deltakerne i en paneldiskusjon under arrangementet.

EU-budsjettet for 2014 lagt frem

Kommissær Janusz Lewandowski under pressekonferansen (Foto: Europakommisjonen) 11. november kom Europaparlamentet og Den europeiske unions råd (Rådet) til enighet om EUs budsjett for neste år. Budsjettet skal bidra til vekst, innovasjon og økt sysselsetting, særlig for den unge delen av befolkningen.

Innovasjon er løsningen

VNB deltok 5. november på konferansen ”The answer is innovation” i regi av Assembly of European Regions (AER). Innovasjon og entreprenørskap blir sett på som en stor del av løsningen på de økonomiske utfordringene i Europa. For å kunne skape innovasjon, er regioner viktige nøkkelspillere for å mobilisere og utnytte det fulle potensialet som finnes.

En ny sosial dimensjon nødvendig for å redde EMU

Tirsdag 24. september 2013 deltok Vest-Norges Brusselkontor på en konferanse i regi av European Policy Center (EPC). Tittelen på konferansen var ”Do we need more ’Social Europe’ to rescue EMU?”, og tok altså for seg om sosialpolitiske tiltak kan redde den økonomiske og monetære unionen (EMU). Foredragsholder for kvelden var EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk […]