Oppføringer av Even Braastad

Fremtidstanker om et grønt og urbant trafikkbilde

«Tenk en by hvor den store majoriteten av innbyggerne brukere kollektive transportmidler eller sykler, og hvor den siste andelen kjører miljøvennlige biler de ikke eier, men leier på vei inn til byen. Tenk en by hvor dette skjer sømløst, og effektivt. Er dette utopiske tanker, eller kan det bli en realitet?» Slik ble konferansen om […]

Svensk partnersøk for Erasmus+-prosjekt

Ljusnarsberg i Sverige søker etter partnere for et Erasmus+-prosjekt. Målet med prosjektet er å øke læringslysten til elevene. Med en internasjonal utvekslingspartner ønsker Ljusnarsberg inspirasjon og erfaringer fra andre skoler i Europa angående hvor man jobber med læringsprosesser for å øke studentdeltagelsen og egeninteressen i utdanningen.

Donald Tusk på plass i Brussel

Donald Tusk (t.h), her flankert av den nye presidenten i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker (Bilde fra EC Audiovisual Service) Mandag den 1. desember tok den tidligere polske statsministeren Donald Tusk offisielt over etter Herman Van Rompuy som president for Det Europeiske Råd. Han ble valgt i august, og de tre største målene for hans periode er […]

Kort om TTIP og Norge

Ett av de store målene for Junckers kommisjon i den kommende perioden er å ferdigstille et frihandelsområde som innlemmer USA. Dette transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet forkortes til TTIP. Mye har vært skrevet og ment om hvilken effekt dette kan ha for norske interesser, særlig fiskerisektoren blir nevnt som en næring som en slik avtale kan […]

Europa – en merkevare for reiselivet?

Den 1. desember 2014 arrangerte Europakommisjonen unionens årlige reiselivdag. Med et bredt spekter av deltagere, innleggsholdere og paneldebattanter tok arrangementet for seg mange viktige momenter vedrørende det europeiske reiselivet. Noen stikkord for dagen var merkevarebygging, digitalisering og transnasjonale partnerskap.

Ny digital læringsressurs om EU

EU har utviklet seg til å bli en union som vanskelig kan overses for Norge. Det viser seg likevel at kunnskapsnivået om EU og EØS er ganske lav i den norske befolkningen, og da særlig blant de som går på skolen. Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, har grepet tak i denne problematikken ved å utforme en […]

Energi fra folket

ICLEI er en sammenslutning av over 1200 lokale myndigheter som skal fremme regionenes interesser i internasjonale forum, en av disse medlemmene er Bergen kommune. De jobber for at globale utfordringer i større grad skal ta utgangspunkt i løsninger regionalt. Dette gjelder ulike politiske områder, i særlig grad de områder som berører klima- og energipolitikk. Tirsdag […]

Man kan alltid bli smartere…

At Vestlandet er en smart region er det ingen tvil om – et oppegående næringsliv og en rekke sterke næringsklynger vitner om det. Likevel kan det være på sin plass å tenke sammen om hvordan man kan bli enda smartere. Dette var bakgrunnen for at Vest-Norges Brusselkontor i samarbeid med Hordaland fylkeskommune satte Smart spesialisering […]