Oppføringer av

Economuseum i Hillesvåg

I helgen ble et nytt såkalt economuseum åpnet på Vestlandet, i Lindås utenfor Bergen. Hillesvåg Ullvarefabrikk er det åttende economuseet i Norge, og det syvende i Hordaland. Leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad, omtalte prosjektet som en stor suksess, og at Hordaland Fylkeskommune har all grunn til å være stolt. Les mer om […]

Norge leder forskningsnettverk

Fra 1. juli 2013 tok Norge over formannskapet i det Europeiske forskningsnettverket EUREKA. Forskningsnettverket jobber med å fremme næringsrettet forskning og utvikling, og Norge har formannskapet i 1 år. Per dags dato har EUREKA 40 europeiske medlemsland, samt Canada og Sør-Korea, og er i ferd med å forhandle en assosieringsavtale med Sør-Afrika. 

Norge blir fullverdig medlem av COSME 2014-2020

COSME 2014-2020 er EUs rammeprogram for økt konkurranseevne og innovasjon.  Programmet lanseres i januar 2014, og det er nå blitt klart at Norge skal delta som fullverdig medlem i programmet. Norge er også fullverdig medlem av EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, som skal fungere godt med COSME.

EIPA seminar: kommunesamarbeid eller kommunesammenslåing?

European Institute of Public Adminstration (EIPA) arrangerer 17. oktober et seminar som skal fokusere på hvordan kommuner kan samarbeide seg imellom mest mulig effektivt. Seminaret blir avholdt i Maastricht og skal i hovedsak fokusere på to ulike strategier, hhv kommunesamarbeid eller sammenslåing av kommuner. Her kan du lese mer om seminaret og påmelding. 

Uformell enighet om nytt EU program

I juli 2013 kom Europaparlamentet og Rådet frem til en uformell enighet omkring EUs nye program for sysselsetting og sosial innovasjon 2014-2020, EU Programme for Employment and Social Innovation, EaSI.Torsdag 5. september gav EUs sosiale og økonomiske komite sin støtte til forslaget.