Oppføringer av John Tveit

EU2020: ”Den nye Lisboa-strategien”

Europakommisjonens president, José Manuel Barroso, lanserte 24. november en offentlig høring på ”en ny Lisboa-strategi” – kalt EU2020. Den nye overordnede reformstrategien, som har til hensikt å gjøre Europa bedre i stand til å møte morgendagens utfordringer, vektlegger kunnskap, et inkluderende samfunn og en grønn økonomi.

Bærekraftig bytransport

Kommisjonen vedtok 30. september sin handlingsplan for bytransport – dette skriver Den Norske EU-delegasjonen på sine nettsider. Europakommisjonen foreslår 20 konkrete tiltak for å hjelpe lokale, regionale og nasjonale myndigheter til å oppnå bærekraftig bytransport. Forslagene handler blant annet om bedre informasjon, passasjerrettigheter, bedre planlegging, grønnere transport, erfaringsutveksling og finansiering. Tiltakene skal etter planen iverksettes […]

Forslag om mer åpenhet i energimarkedene

Europaparlamentets Energikomité stemte 26. mai 2011 for et forslag (regulation on energy market integrity and transparency – REMIT) som skal hindre misbruk og manipulasjon i engrosmarkedet for energi. Misbruk og manipulasjon i markedet kan blant annet føre til høy prisvolatilitet og økte energipriser for sluttbrukerne.

Lisboa-traktaten gjeldene fra 1. desember 2009

Lisboa-traktaten har nå trådt i kraft, og i EU håper man på en mer demokratisk, transparent og effektiv union. Den nye traktaten øker Europaparlamentets innflytelse, og oppretter i tillegg to nye toppstillinger i EU, president for Rådet (Herman van Rompuy) og høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk (Catherine Ashton).

Uformelt energiministermøte i Budapest

Statssekretær Per Rune Henriksen deltok 3. mai 2011 på EUs uformelle energiministermøte i Budapest. (Kilde: Olje- og energidepartementet).”EU Energy Roadmap 2050” var blant sakene på agendaen i møtet arrangert av det ungarske formannskapet i Det europeiske råd.

Krever bedre håndtering av elektronisk avfall

Europaparlamentet stemte 3. februar 2011 for oppdatering av regelverket for håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Dagens regelverk er fra 2003. Europaparlamentet foreslår nye mål for innsamling, gjenvinning og gjenbruk av e-avfall, og i tillegg ønsker de strengere tiltak for å hindre eksport av slikt avfall til utviklingsland – hvor det kan utgjøre en risiko […]

Undervurdert budsjettunderskudd i Hellas

Etter regjeringsskiftet i Hellas kom det frem at budsjettunderskuddet er større enn først antatt. Statistikk sendt til Eurostat er ikke korrekt, og anslaget på det offentlige underskuddet for 2009 har nå blitt justert fra 3.7 prosent til 12.7 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt). Offentlig gjeld antas å øke fra 113 prosent av BNP – til […]