Oppføringer av John Tveit

Avstemning på ny Europakommisjon 9. februar

Europaparlamentet skal etter planen gjennomføre avstemning på den nye Europakommisjonen tirsdag 9. februar. Kristalina Georgieva, som ble nominert av bulgarske myndigheter etter at Rumiana Jeleva trakk sitt kandidatur, skal gjennomføre sin høring 3. februar. Vest-Norges Brusselkontor kommer tilbake med oppsummering når høringene av de nominerte kommissærene er gjennomført. Les mer om denne saken hos EuropeanVoice […]

Framtidas transport. Grønne korridorer?

Europakommisjonen (KOM) arrangerte 9. desember en konferanse om grønne korridorer, et konsept som ble lansert  i EU´s handlingsplan for varetransportlogistikk fra 2007. Målet er å legge til rette for fraktkorridorer som benytter seg av avansert teknologi og ko-modalitet for å oppnå energieffektivisering og reduserte miljøkonsekvenser.

Åpen høring om EUs felles fiskeripolitikk

Europakommisjonen vedtok 22. april en grønnbok om fremtiden for EUs felles fiskeripolitikk. Grønnboken analyserer mangler ved dagens fiskeripolitikk og åpner for en bred offentlig høring om hvordan disse manglene kan rettes opp. Fiskere, forskere, andre interesserte parter, og borgere oppfordres til å komme med innspill på hvordan EUs fiskeripolitkk bør se ut i fremtiden. Høringen […]

Infrastruktur i Nord-Europa

EUs Northern Dimension (ND) policy, eller på norsk; Nordlig Dimensjon ble utarbeidet i 1999, med Island, Norge og Russland som partnere til EU. Målet med ND er å utarbeide et felles rammeverk for dialog og konkret samarbeid, styrke stabilitet og livskvalitet, intensivere økonomisk samarbeid, promotere økonomisk integrasjon, konkurransedyktighet og bærekraftig utvikling i Nord-Europa. (Europakommisjonen). Senere […]

Ny strategisk samarbeidsavtale mellom EU og FN

Europakommisjonen har inngått en avtale om mer omfattende samarbeid med FNs miljøprogram – UNEP. Avtalen beskriver et strategisk samarbeid hvor Europakommisjonen bidrar med støtte til UNEP frem til 2013. Europakommisjonens ”Thematic Programme for Environment and Sustainable Management of Natural Resource Management including Energy” er ett av flere prosjekt som vil bli prioritert.

EUs budsjett for 2010

Europaparlamentet vedtok i midten av desember unionens budsjett for 2010 – det siste innenfor rammeverket til Nice-traktaten. Budsjettet er 141.4 milliarder euro i forpliktelser, og 112.9 milliarder euro i betalinger. Medlemslandene bidrar samlet med betalingene som tilsvarer 1.04 prosent av EUs brutto nasjonalinntekt.