Oppføringer av Merete Mikkelsen

Nytt regelverk for mobilbruk i utlandet

Mobilbruk og gjesting i offentlige mobilnett (roaming) har vært en av de få sakene der forbrukere flest merker utviklingen i EU på lommeboken. Rådet vedtok 1. juli 2009 den nye forordningen om priser på mobilbruk i utlandet, som Europakommisjonen foreslo i september 2008.  I EUs medlemsland trådte forordningen i kraft umiddelbart i sommer. I EØS-komiteen 22 oktober […]

Undersøkelse av lokal- og regional virkning av EU-lovgivning i seks land

KS har de siste årene fått utarbeidet flere rapporter som dokumenterer hvordan norske kommuners handlingsrom påvirkes av EØS avtalen. I 2006 kom rapporten EØS avtalen og norsk kommunalt handlingsrom og i 2008 ble rapporten Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? publisert. Nå har KS deltatt i en undersøkelse foretatt av EIPA (European Institute of Public Administration). […]

EU-toppmøtet godtok at Lisboatraktaten endres

Lisboa traktaten trådte i kraft for litt mindre enn ett år siden. Til tross for vanskelighetene EU hadde med å få godkjent Lisboatraktaten, har likevel Tyskland og Frankrike allerede nå foreslått å foreta endringer i traktaten. Forslaget ble diskutert i toppmøtet som gikk av stabelen 28. og 29. oktober i Brussel. Merkel og Sarkozy ønsket […]