Oppføringer av

Ny kommisjon på plass

Etter måneder med utsettelser, ble tirsdag 9. februar den nye EU-kommisjonen godkjent av Europaparlamentet med klar margin. Da kan endelig gjenvalgte president José Manuel Barroso og hans kollegium ta fatt på arbeidet.

Norge positive til EU2020

I sitt innspill til Kommisjonen om EUs reviderte Lisboa-strategien, understreker Norge at man er interessert i å delta i prosessen. Nærings- og handelsminister Trond Giske sier at Norge er forberedt på å kunne bidra til en suksessrik strategi som vil gjøre Europa til en smartere og grønnere økonomi.