Europakommisjonens arbeidsprogram for 2018 lansert

Denne uken er det høstferie i Brussel, og vi på VNB utnytter stillheten som har senket seg i denne ellers travle byen til å gjennomgå det nylig lanserte arbeidsprogrammet til Europakommisjonen – steg for steg.

Les mer

State of the Union: Vind i seilene for EU

President for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, holdt onsdag 13. september den årlige «State of The Union»-talen foran Europaparlamentet i Strasbourg.

Les mer

Infodager om nye Horisont 2020-utlysninger

23.– 25. oktober arrangerer Europakommisjonen infodager om nye finansieringsmuligheter gjennom Horisont 2020 i Brussel. På infodagene vil prioriteringene for kommende energi-utlysninger gjennom det omfattende programmet presenteres. Les mer

Grønne jobber i fokus

Det årlige miljøarrangementet EU Green Week ble i regi av Europakommisjonen arrangert 29. mai – 2. juni. Årets tema for Green Week var «Green jobs for a greener future». I løpet av uken ble det avholdt en rekke ulike arrangementer rundt om i Europa.
Les mer

Lanserer ny mobilitetspakke

Onsdag 31. mai lanserte Europakommisjonen en ny mobilitetspakke med lovforslag om å endre europeisk veitransport-politikk. Målet med pakken – som har fått navnet «Europe on the Move» – er å løse viktige utfordringer knyttet til veitransport, og bidra til mer bærekraftig mobilitet i Europa. Les mer

Prioriteringer for det estiske formannskapet i Rådet

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union rulleres hver sjette måned, og neste ut er Estland. Det sittende maltesiske formannskapet rundes av i juni, og fra og med juli skal Estlands regjering sitte ved roret frem til årsskiftet. Les mer

Nytt fond skal bekjempe arbeidsledighet blant unge

Vest-Norges Brusselkontor var til stede da det nye ungdomsledighetsfondet ble lansert onsdag 26. april på Norges Hus i Brussel. Fondet skal bekjempe arbeidsledighet blant unge europeere i aldersgruppen 15-29 år, og er en del av EØS-midlene – Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa.

Det nye fondet har for perioden 2014-2021 et budsjett på 60,6 millioner euro, som skal gå til prosjekter som kan hjelpe unge inn på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er et stort problem i deler av Europa, spesielt blant unge, og med det nyopprettede fondet ønsker donorlandene å supplere tiltakene EU har satt i gang for å bekjempe ungdomsledighet. Potensielle mottakere er de ordinære mottakerlandene for EØS-midlene, samt Irland, Italia og Spania. Les mer

EU på vei videre, men i ulik hastighet

Den 25. mars 1957 i Roma signerte statsledere fra Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Tyskland Romatraktaten. Romatraktene markerte begynnelsen på det som har utviklet seg til å bli det som vi i dag – 60 år senere – kjenner som Den europeiske union. I en tid der utfordringer knyttet migrasjon, populisme, økonomisk stagnasjon og ikke minst brexit preger Europa, ser EU27 etter nye løsninger. Lørdag 25. mars var statsledere fra EU-landene samlet i Roma for å markere 60-årsjubileet, og for å diskutere unionens fremtid. Les mer

Regionalt samarbeid etter Brexit

I disse dager starter den formelle begynnelsen på Storbritannias utgang av EU. I den anledning arrangerte East of England European Partnership 28. februar et seminar i Regionkomiteen om konsekvensene av brexit, Regionkontoret har lenge vært en god samarbeidspartner for regionen vår. Fokus under arrangementet var hvordan brexit vil påvirke regionpolitikk, og hvilke mulige løsninger britene har. Les mer

Foto: EC Audiovisual Service

Europakommisjonen presenterte fremtidsscenarioer for EU

Europakommisjonen publiserte onsdag 1. mars en rapport, en såkalt hvitbok, om EUs framtid. Hvitboken kartlegger mulighetene og utfordringene unionen står og vil stå overfor. Kommisjonen beskriver fem mulige framtidsscenarioer man kan velge å følge fremover, og anslår hvordan valg av retning vil påvirke unionens tilstand frem mot 2025.
Les mer